Criteria & Procedure

Criteria

In te dienen projecten dienen in algemene zin uitzonderlijk van karakter te zijn, niet alleen voor de aanvragende instelling maar ook uitzonderlijk voor de wereld van kunsten en wetenschap.

Het project dient zowel:

  • uitdrukkelijk te gaan om een ontmoeting tussen kunsten onderling en/of wetenschap.
  • een multidisciplinair karakter te hebben.

Procedure

Alvorens een aanvraag te kunnen indienen, wordt het plan eerst getoetst in een mondelinge toelichting aan een van de bestuursleden van het Pauwhof Fonds.

Vervolgens wordt de aanvraag schriftelijk ingediend, begeleid van een bondig gedocumenteerd projectvoorstel en een begroting, inclusief een dekkingsplan en opgave van al toegekende fondsen. Tevens wordt aangegeven welke publieksgroepen u beoogt te bereiken en met welke middelen.

De aanvraag wordt behandeld in de bestuursvergadering die in het voorjaar en in het najaar wordt gehouden. De aanvraag dient een maand voor de bestuursvergadering in het bezit te zijn van de voorzitter van het fonds.

Na de bestuursvergadering wordt de aanvrager mondeling op de hoogte gesteld door een van de bestuursleden. Een toekenning wordt vervolgens ook schriftelijk bevestigd.

Er kan geen beroep worden aangetekend tegen een beslissing van het bestuur.