Geschiedenis

Overvoorde – Gordon Stichting

Op initiatief van de Overvoorde – Gordon Stichting werd het Pauwhof Fonds ingesteld. Tussen 1940 en 1992 beheerde deze stichting het in Wassenaar gelegen landgoed De Pauwhof, een ontmoetingsplaats voor kunstenaars en wetenschappers. Het landgoed bood wetenschappers en kunstenaars naast onderdak de mogelijkheid elkaar in een informele atmosfeer te ontmoeten, met elkaar te werken en om er via onderlinge contacten inspiratie op te doen voor toekomstige activiteiten. Na de sluiting van De Pauwhof en de verkoop van het omliggende landgoed besloot het bestuur van de Overvoorde – Gordon Stichting zijn activiteiten in de geest van de voormalige Pauwhof voort te zetten. Met behulp van de opbrengst de verkoop werd het Pauwhof Fonds ingesteld, een zelfstandig opererend fonds met een onafhankelijk bestuur. Sinds 1996 keert dit fonds subsidies uit conform zijn doelstelling.

Buitenplaats De Pauwhof

De buitenplaats De Pauwhof ontstond in 1910 bij de afwikkeling van de boedel van wijlen prinses Marie der Nederlanden. Het terrein maakte deel uit van haar landgoed De Pauw. De koper van dit gedeelte van het landgoed was het echtpaar Overvoorde – Gordon uit Leiden. De Overvoordes lieten in 1912 een landhuis bouwen door de architect Jos. Cuypers.

Mr. J.C. Overvoorde (1865-1930) was behalve gemeentearchivaris van Leiden ook conservator van Stedelijk Museum De Lakenhal en secretaris van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond. Hij en zijn echtgenote hadden niet alleen grote belangstelling voor kunst, maar ook voor de kunstenaars. Ze werden zich steeds meer bewust van de dagelijkse problemen en beslommeringen die de artiest en de wetenschapper konden verhinderen tot optimale prestaties te komen. Zo rijpte het plan om de rust en schoonheid van De Pauwhof voor dit doel in te zetten.

Na de dood van Overvoorde zette zijn weduwe (1888-1957) het plan door. Op 9 maart 1940 ontving ze de eerste gast. Aan de maximaal vijftien logees werd vol pension tegen kostprijs en desnoods tegen gereduceerd tarief geboden. De gasten konden zich zo volledig concentreren op hun werk, en verder genieten van de inspirerende omgeving en van elkaars gezelschap. Ze konden voor en met elkaar concerten geven en lezingen houden. Het beheer werd overgedragen aan de Overvoorde – Gordon Stichting.

De Pauwhof ontving regelmatig politiek vervolgde intellectuelen en kunstenaars, eerst uit eigen bezet land (Sem DresdenAnthonie Donker en Ed. Hoornik), en daarna van buiten. De stichting kon daarvoor beschikken over de nalatenschap van het echtpaar Overvoorde-Gordon. Andere bekende gasten waren J.C. BloemJan GreshoffMartinus Nijhoff en Rosa Spier. In later jaren verbleven ook Mensje van Keulen, Tessa de Loo  en A.F. Th. van der Heijden op De Pauwhof.