Doelstelling

Het doel van het Pauwhof Fonds is het subsidiĆ«ren van projecten op het terrein van kunsten en wetenschap. Hierbij dient uitdrukkelijk sprake te zijn van een doelbewust zoeken naar een ontmoeting tussen beide disciplines of naar een doelgerichte combinatie van kunstvormen of wetenschappelijke activiteiten onderling. Er dient met andere woorden sprake te zijn van een doelbewust gezocht multidisciplinaire aanpak. Gehoopt wordt dat juist de uitwisseling van kennis en creativiteit tussen verschillende kunst- en/of wetenschapsdisciplines synergie zal voortbrengen die tot nieuwe inspiratie en inzichten zal leiden.

Beleidsplan

Het bestuur heeft besloten het vermogen aan te wenden voor de subsidiƫring van projecten die voldoen aan de hierboven genoemde doelstelling. De projecten worden verkregen op een wijze die beschreven staat op de pagina Criteria & Procedure. Gemiddeld wordt jaarlijks een budget uitgekeerd dat gelijk of groter is aan het rendement van het vermogen, zonder eventuele beleggingsresultaten.

Het bestuur stelt zichzelf samen op basis van de uitgangspunten vermeld in de statuten. Daarbij streeft het bestuur zo breed te zijn samengesteld dat er een brede kennis bestaat over de ontwikkeling in de wereld van Kunsten en Wetenschappen. Het bestuurslidmaatschap is onbezoldigd.